Kalastuksen hoitomaksu


Suomessa on kalastuslakiin perustuva kalastuksenhoitomaksujärjestelmä. Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu. Se pitää suorittaa, jos on 18-64 -vuotias ja harrastaa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu on suoritettava vaikka kalastaisikin vain omalla vesialueella.

Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa kalenterivuoden tai 7 vuorokauden kalastusjakson ajalle. Koko kalenterivuoden maksu on 22 euroa. Se on voimassa 31.12.saakka. 7 vuorokauden kalastusjakson maksu on 7 euroa. Maksu on voimassa 7 vuorokautta maksupäivästä tai muusta maksuhetkellä kuittiin merkitystä päivästä alkaen.Kalastuksenhoitomaksu on henkilökohtainen ja se on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Kalastaja on velvollinen hankkimaan kuitin maksamisen yhteydessä ja näyttämään sen vaadittaessa viranomaiselle tai muulle kalastusta valvovalle henkilölle. Kuitti maksutapahtumasta, kalastuskortti tai tiliote kelpaavat todistukseksi suoritetusta maksusta.


Muut kalastusluvat


Läänikohtainen viehekalastusmaksu on maksullinen yleiskalastusoikeus, joka antaa mahdollisuuden kalastaa kyseessä olevan läänin vesialueilla yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Läänikohtainen viehekalastusmaksu on 29 euroa kalenterivuodelta tai 7 päivän kalastusjaksolta 7 euroa. Lyhyt jakso alkaa maksupäivästä tai maksuhetkellä kuittiin merkitystä päivästä.

Viehekalastus

Kaikkien 18-64-vuotiaiden viehekalastajien tulee maksaa valtion kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastuslupa, joka voi olla joko läänikohtainen viehekalastusmaksu tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa. Läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuttaa käyttämään yhtä vapaa, kelaa ja viehettä kerralla, joten se soveltuu hyvin heittokalastusluvaksi. Toki sen turvin voi myös uistella, mutta vain yhdellä vavalla kalastajaa kohden. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse maksaa läänikohtaista viehekalastusmaksua.

Verkko-, katiska-, nuotta – ja troolikalastus

Verkko-, katiska-, nuotta- ja troolikalastukseen tarvitaan aina, iästä riippumatta, vesialueen omistajan lupa. Sama koskee myös ravustusta. Poikkeuksena on jälleen yleinen vesialue meressä, jossa kotitarve- ja virkistyskalastus on vapaata. Varsinaisen kalastusluvan lisäksi 18 -64 -vuotiaiden on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Yleensä verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat tai niiden edustajat. Myös monet kaupungit ja kunnat myyvät kalastuslupia vesialueilleen.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa.


Lisätietoja kalastusluvista

Lisätietoja Etelä-Päijänteen kalastusalueesta ja Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän osakaskunnista